ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณอยากรุ้ความแตกต่างของคนชอบธรรมกับคนอธรรมไหมครับ ง่ายๆ คือ ดูผลแห่งพระวิญญาณในชีวิตของเขา สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในผลแห่งพระวิญญาณในชีวิตของใครสักคน คือการพูดจาของคนๆนั้น คนชอบธรรมจะพูดสอนผ่านชีวิตของเขา แต่คนอธรรมบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นคนเช่นไรผ่านการพูดของพวกเขา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระบิดา พระผู้ไถ่และองค์เจ้าชีวิต ขอให้คำพูดจากปากของข้าพระองค์และการใคร่ครวญในจิตใจของข้าพระองค์ เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น