ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือพื้นฐานของความสุขของเรา? ถ้าเป็นสิ่งของภายนอก เราทุกคนมีปัญหาแน่ เพราะไม่ช้าก็เร็ว สิ่งเหล่านี้ก็จะเน่าเปื่อย ผุพังหรือหมดไป เปาโลกล่าวว่าเขาได้เรียนรู้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตอยู่เหนือสิ่งต่างๆ ของชีวิต ความลับนั้นคือพระเยซูคริสต์ พระเยซูเป็นความเชื่อมั่นของเขาว่าไม่ว่าสิ่งที่อยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไร เขาไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่ว่าสิ่งต่างๆ อาจดูยากลำบาก ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้ถาวร ไม่ว่าชีวิตจะยากแค่ไหน พระเยซูจะทำให้เขามีความเข้มแข็งที่จะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ เปาโลแน่ใจว่าพระเยซูจะทำเช่นนี้สำหรับคุณและผมเช่นกัน!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งสง่าราศีและผู้ทรงฤทธานุภาพ ขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระคัมภีร์ เรื่องราวเหล่านั้นทำให้ข้าพระองค์กล้าหาญและให้ความหวังเมื่อข้าพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยข้าพระองค์ รักษา และอยู่กับข้าพระองค์ให้ผ่านความยากลำบากของข้าพระองค์ในวันนี้ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าไปหาพระองค์ และไม่บอกปัญหาของข้าพระองค์อย่างตรงไปตรงมากับพระองค์ โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการความเข้มแข็งแรง การปลอบประโลม และการอยู่ด้วยของพระคริสต์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น