ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"การทดลอง"...เราต้องเจอกันทุกคน มันเป็นยาวิเศษของซาตานออกแบบมาใช้กับพวกเราโดยเฉพาะ "ไม่มีใครมองออก และดูเหมือนไม่ทำร้ายใครด้วย" มันเป็นเสียงลึกลับที่ดูเหมือนกับเสียงกระซิบของตัวเราเอง แม้ฟังดูเหมือนว่ามันไม่เป็นพิษเป็นภัย และไม่มีตัวตนจริงๆ แต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวมากเพราะในส่วนลึกของจิตใจเรามันชอบแหกกฎอยู่แล้ว การป้องกันที่ดีอันหนึ่งคือเตือนตัวเองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียว คนอื่นก็เคยเจอมาแล้วและเอาชนะมันได้ด้วย เราก็ทำได้เหมือนกัน ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์หมดจด โปรดปกป้องจิตใจของข้าพเจ้าจากการทดลองและชีวิตที่อยู่ในความบาป ข้าพเจ้าอยากจะทุ่มเทชีวิตนี้เพื่อรับใช้พระองค์ โปรดอภัยให้กับความผิดบาปที่ข้าพเจ้าทำในอดีต ด้วยพระคุณและพระคำของพระองค์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีชัยเหนือการทดลองที่ซาตานใช้เพื่อแยกข้าพเจ้าออกจากพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้ปกป้องและพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น