ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

A: "ราคาเท่าไหร่?" B: "อะไรนะ? หมายถึงสิ่งเก่าๆ ในถุงกระสอบเนี่ยเหรอ มีกระดูกและเลือดและสมอง มีหัวใจและจิตใจ และจิตวิญญาณที่อยู่ภายในนี้น่ะเหรอ" A: "ใช่ เท่าไหร่?" B: "ราคาเท่ากับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวรรค์เลยล่ะ และเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีชีวิตได้ นั่นล่ะ คือจะรู้ว่าพระเจ้าเห็นค่าของฉันมากแค่ไหน?!.."

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ไม่เข้าใจ ถ่อมใจ และทึ่งที่รู้ว่าพระองค์เห็นค่าของข้าพระองค์มาก ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ทำตัวให้เสื่อมค่าด้วยการทำบาป ที่ไปสนใจในสิ่งไร้สาระ และไล่ตามสิ่งที่ไร้ค่า ขอบพระคุณที่รักข้าพระองค์ โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ให้ควรค่า ตามที่พระองค์เห็นค่าในตัวข้าพระองค์ และมีชีวิตที่เป็นไปตามที่พระองค์เรียกให้ข้าพระองค์เป็น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น