ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นาย ก ถาม: "ไอ้ถุงนี้ มีค่าเท่าไหร่เหรอ" นาย ข ตอบ: "อะไรเหรอ อ๋อ ไอ้ถุงเก่าแก่นี้ ที่ใส่กระดูก เลือดและสมองนี้เหรอ ที่มีทั้งจิต ทั้งใจ ทั้งวิญญาณ อยู่นะหรือ" นาย ก ตอบ: "ใช่แล้ว มันมีค่าเท่าไหร่ล่ะ" B: "มันต้องใช้ขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวรรค์เลยนะ ถึงจะเอามาไถ่มันและทำให้ฉันสมบูรณ์แบบได้ นั่นล่ะ คือคุณค่าของฉันในความคิดของพระเจ้า มันเหลือเชื่อจริงๆเลย ใช่ไหม

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ถ่อมใจ และทึ่งที่รู้ว่าพระองค์เห็นคุณค่าของข้าพเจ้ามากจริงๆ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ที่ทำตัวไร้ค่าด้วยการทำบาป สนใจในสิ่งไร้สาระ และไล่ตามสิ่งที่ไร้ค่า ขอบคุณที่พระองค์รักข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตให้สมกับคุณค่าที่พระองค์ให้ และมีชีวิตที่ทรงคุณค่าตามที่พระองค์เรียกให้ข้าพเจ้าเป็น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น