ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายเท่าไหร่นัก แต่ผมก็พอจะเข้าใจแนวคิด ผมเชื่อว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากตาย นานๆ ครั้งผมก็สัมผัสได้ถึงฤทธิ์เดชที่ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตผม ที่ช่วยเสริมกำลังให้ผมในการทำงานด้านการประกาศนี้ ช่วยให้ผมรักคนอื่นๆ ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ปลอบโยนผมเมื่อผมท้อแท้สิ้นหวัง ให้สติปัญญาเมื่อผมศึกษาพระคำ และช่วยให้ผมเข้มแข็งตอนเผชิญหน้ากับสิ่งล่อใจ ผมรู้สึกถ่อมใจและทึ่ง และอยากสัมผัสมากขึ้น ผมอยากให้คนอื่นๆ ที่ผมรักได้สัมผัสกับฤทธิ์เดชที่เหลือเชื่อนี้ด้วย ผมก็เชื่อว่าคุณก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ดังนั้น ให้พวกเรามาร่วมกันในวันนี้ หลายพันคนจากทั่วโลก ให้เรามาอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา ได้สัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางพระวิญญาณที่อยู่ในตัวพวกเขา

Thoughts on Today's Verse...

I still don't understand resurrection. I get the concept. I believe God did raise Jesus. Every once in a while, I experience that power through the Spirit's work in my life strengthening me for ministry, helping me love others in tough situations, comforting me when I'm broken, giving me insight when I study the Word, and strengthening me in the face of temptation. I am humbled, thrilled, and left longing for more. I want others I love to experience this awesome power. I'm sure it's the same with you. So let's join together today, thousands of us all around world, and let's pray for God to empower those closest to us to discover his power and to do great things through his Spirit who lives in them.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่รัก พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าในวันนี้ที่จะใช้ชีวิตในแนวทางที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและน่าทึ่ง แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ใช่แค่อธิษฐานให้ตัวเองทำเท่านั้น แต่โปรดเสริมกำลังให้กับคนเหล่านั้นที่รักพระองค์อุทิศชีวิตให้กับพระองค์ด้วย (เพิ่มชื่อของคนที่คุณต้องการให้พระเจ้าอวยพรในเรื่องนี้) ขอให้เราทุกคนรู้ว่าฤทธิ์อำนาจในเรา ทำลายกางเขนแห่งความตายที่ยึดพระเยซูไว้ ขอให้เราเจอกับฤทธิ์เดชของการเปลี่ยนแปลงนี้และใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving God, Almighty Father, please empower me today to live for you in glorious and wonderful ways. But Father, I don't just pray that I may do this, please empower those that I love to live for you. (Add the specific names of folks you want God to bless in this way.) May we all know that the power in us tore away the bars of death that held Jesus captive. May we experience this transforming power and use it to your glory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 1:17-20

ความคิดเห็น