ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันน่าทึ่งจริงๆ ความกว้างใหญ่ของจักรวาลทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวอะไรที่เล็กๆมาก ความสง่างามของยอดเขาช่างอลังการ เราสามารถบรรยายต่อไปได้เรื่อยๆ ถึงสิ่งที่สวยงาม ยิ่งใหญ่ และอัศจรรย์ของจักรวาลนี้ ความหลากหลาย ความเป็นระบบระเบียบ ความลงตัวอย่างเหมาะเจาะ และสิ่งที่อยู่เหนือการคาดคิด ทั้งหมดนี้เป็นพยานถึงพระเจ้า อัจฉริยะผู้ที่อยู่เบื้องหลังของทุกสิ่ง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ การทรงสร้างของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจ เพราะรู้สึกทึ่งในความยิ่งใหญ่ สง่างาม อัศจรรย์ ความน่ายำเกรง และความสวยงาม ขอบคุณที่ทำให้เราเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้อย่างชัดเจนในโลกอันน่าทึ่งของเรานี้ สรรเสริญพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น