ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาหาสาวกของพระองค์เพื่อปลอบประโลมพวกเขาในเวลาเลวร้ายที่สุดของพวกเขา — ตอนมีพายุในทะเล พระองค์บอกว่าพวกเขาตรงๆ ว่า "นี่เราเอง ไม่ต้องกลัว" มีสองสิ่งที่สำคัญที่เราต้องสังเกต อย่างแรกคือพระเยซูใช้ชื่อ ("เรา") เหมือนกับพระเจ้าที่ช่วยโมเสสและชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ ประการที่สองพระองค์ใช้คำสั่งที่น่าอัศจรรย์และเห็นได้บ่อยในพระคัมภีร์ "ไม่ต้องกลัว" เมื่อเราเต็มใจที่จะเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราในช่วงเวลาแห่งพายุและความวุ่นวายของเรา พระองค์ไม่เพียงแต่บอกว่า "นี่เราเอง ไม่ต้องกลัว!" แต่พระองค์ยังช่วยให้เราหาทางของเราไปยังปลายทางที่สำคัญที่สุดของเรา เป็นการช่วยเหลือที่เยี่ยมที่สุด

Thoughts on Today's Verse...

Jesus comes to his disciples to comfort them in their worst nightmare - a storm on the sea. He literally tells them, "I Am, do not be afraid." Two key things are here for us to notice. First, Jesus uses a name ("I Am") that identifies himself with God who delivered Moses and the Israelites from Egypt. Second, he uses a surprisingly frequent command found throughout the Bible: "Don't be afraid." When we are willing to invite Jesus into our lives during the middle of our storms and messes, he not only says, "I Am, don't be afraid!" but he also helps us find our way to our most important destination, ultimate deliverance.

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ผู้เป็นผู้ประเสริฐ พระองค์ช่วยไถ่ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระองค์ให้ดาวิดได้รับชัยชนะและพระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์สามารถช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากสิ่งเป็นอุปสรรคในทางของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ และสร้างความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจในการไว้วางใจในการสถิตอยู่ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O God, the great I Am, you redeemed Israel from Egypt, you won great victories for David, and you raised Jesus from the dead. I know you can deliver me from what may come my way. Please forgive me when I don't act with the boldness that is called for by this kind of faith and strengthen me to more confidently trust in your presence. In the mighty name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 6:20-21

ความคิดเห็น