ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาหาสาวกของพระองค์เพื่อปลอบประโลมพวกเขาในเวลาเลวร้ายที่สุดของพวกเขา — ตอนมีพายุในทะเล พระองค์บอกว่าพวกเขาตรงๆ ว่า "นี่เราเอง ไม่ต้องกลัว" มีสองสิ่งที่สำคัญที่เราต้องสังเกต อย่างแรกคือพระเยซูใช้ชื่อ ("เรา") เหมือนกับพระเจ้าที่ช่วยโมเสสและชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ ประการที่สองพระองค์ใช้คำสั่งที่น่าอัศจรรย์และเห็นได้บ่อยในพระคัมภีร์ "ไม่ต้องกลัว" เมื่อเราเต็มใจที่จะเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราในช่วงเวลาแห่งพายุและความวุ่นวายของเรา พระองค์ไม่เพียงแต่บอกว่า "นี่เราเอง ไม่ต้องกลัว!" แต่พระองค์ยังช่วยให้เราหาทางของเราไปยังปลายทางที่สำคัญที่สุดของเรา เป็นการช่วยเหลือที่เยี่ยมที่สุด

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ผู้เป็นผู้ประเสริฐ พระองค์ช่วยไถ่ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระองค์ให้ดาวิดได้รับชัยชนะและพระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์สามารถช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากสิ่งเป็นอุปสรรคในทางของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ และสร้างความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจในการไว้วางใจในการสถิตอยู่ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น