ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาหาสาวกของพระองค์เพื่อปลอบใจพวกเขา ในเวลาที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขา — คือตอนเจอกับพายุใหญ่ในทะเล พระองค์บอกกับพวกเขาตรงๆ ว่า "นี่เราเอง ไม่ต้องกลัว" มีสองสิ่งที่สำคัญที่เราต้องสังเกต อย่างแรกคือพระเยซูใช้ชื่อ "เราเอง" เหมือนกับที่พระเจ้าใช้เรียกตนเอง ตอนพูดกับโมเสส เพื่อให้ไปนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ ประการที่สองพระองค์ใช้คำสั่งที่น่าอัศจรรย์และเห็นได้บ่อยๆในพระคัมภีร์ คือ "ไม่ต้องกลัว" เมื่อเราเต็มใจที่จะเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราตอนอยู่ท่ามกลางพายุและความโกลาหลวุ่นวายนั้น พระองค์ไม่เพียงแต่บอกว่า "นี่เราเอง ไม่ต้องกลัว!" แต่พระองค์ยังช่วยให้เราเจอกับหนทางที่จะนำไปถึงจุดหมายที่สำคัญที่สุดของเรา ซึ่งก็คือความรอดนั่นเอง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระผู้เป็น"เราเอง"ที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ช่วยไถ่ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระองค์ให้ดาวิดได้รับชัยชนะและทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์สามารถช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากอุปสรรค์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นได้ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าไม่ได้กล้าหาญอย่างที่คนมีความเชื่อควรจะเป็น และมีความมั่นใจมากขึ้นว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย อธิษฐานในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น