ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด พระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะอยู่ที่นั่น และจะส่งพระวิญญาณของพระองค์เพื่อให้เรามีคำที่เราต้องการ ตลอดหลายศตวรรษ พระสัญญานี้ได้ปกป้องรักษาบรรดาผู้ที่เผชิญหน้ากับการข่มเหงและการเยาะเย้ย พระสัญญาของพระเจ้าช่วยให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียว และว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการมีคำตอบที่ดีที่สุด เพื่อจะตอบคำถามเมื่อเผชิญหน้ากับคนฟังที่ไม่เป็นมิตร พระสัญญานี้เป็นพระสัญญาเดียวกันที่ปกป้องรักษาคริสเตียนในทุกวันนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ภายใต้การกดขี่ของรัฐบาล หรือเผชิญหน้ากับผู้ที่ไม่เชื่อที่ไม่เป็นมิตร ในที่ทำงาน ที่โรงเรียน หรือที่บ้าน เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูของเรา เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว; พระผู้ช่วยให้รอดของเราอยู่กับเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์ต้องการความเข้มแข็งและความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์พูดคุยกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวแห่งความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการคำพูดจากพระองค์ ไม่ใช่จากตัวข้าพระองค์เอง ให้เป็นสิ่งที่คนอื่นได้ยินในช่วงเวลาที่สำคัญเมื่อต้องเผชิญหน้า ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะพูด สิ่งใดที่ควรจะพูด และเมื่อไรที่จะอยู่เงียบๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น