ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่ครูสอนศาสนาอื่นๆ ในยุคของเปาโลกำลังอวดอ้างความน่าเชื่อถือของตนอยู่ เปาโลปฏิเสธที่จำทำแบบนั้น เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่น่านับถือที่สุดในการเป็นผู้ติดตามพระเยซู แม้ว่าเขาจะมีความรู้ด้านศาสนา และเป็นชาวยิว เขามีสิทธิ์ที่จะเอาชนะคู่แข่งเหล่านั้น แต่เปาโลเลือกที่จะบอกถึงความอ่อนแอของเขา เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในเขา ในวันนี้ขอให้เราระมัดระวังในการประเมินค่าหรือตัดสินว่าใครเหมาะสำหรับงานพันธกิจมากกว่ากัน โดยแค่ดูจากประวัติส่วนตัวของเขา แต่ให้เราดูคนที่พระเจ้าเทพระคุณของพระองค์ลงมาที่เขาคนนั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รัก ขอบพระคุณที่ดูแลและให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการรับใช้พระองค์ ในทางที่ข้าพระองค์ไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รับใช้อย่างซื่อสัตย์ ในการที่ข้าพระองค์พึ่งพาพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น