ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยผู้สร้างที่เต็มไปด้วยความรัก เรามีค่ามากยิ่งกว่าสัตว์ มีบางอย่างที่โดดเด่นและพิเศษเกี่ยวกับมนุษย์เมื่อเทียบกับสิ่งที่ถูกสร้างอื่นๆ พระเจ้าทรงสร้างเราให้ปกครองสัตว์โลก ปกครองไม่ได้หมายความว่าทำลาย เพราะการทรงสร้างเป็นส่วนหนึ่งของพยานของพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์เอง (สดุดี 19 และโรม 1:20) ดังนั้น เราจึงไม่อยากที่จะทำลายพยานนั้น ความจริงแล้ว การที่เราถูกสร้างตามลักษณะของพระเจ้านั้น เราก็อยากที่จะปกครองด้วยความเมตตา กรุณาและความใส่ใจ เหมือนกับที่พระเจ้าใช้ในการปกครองนั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสวยงามในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ปกป้องข้าพเจ้าจากการทำลายมัน โปรดนำข้าพเจ้าในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่พระองค์อวยพรให้กับข้าพเจ้านี้อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น โปรดนำการตัดสินใจของข้าพเจ้าในทางที่จะส่งผลกระทบที่ดีต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ขอให้วิถีชีวิตและชีวิตส่วนตัวของข้าพเจ้าไม่สร้างความเสียหายต่อความงดงามที่พระองค์ทรงสร้างในโลกของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น