ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปัจจุบันนี้มีคริสเตียนที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จในโลกนี้มากมาย พวกเขาเป็นเพียงภาชนะ เป็นเครื่องมือสำหรับเรื่องราวแห่งพระคุณ ความหวังและพลังของพระเจ้าเท่านั้น เราไม่ควรสนใจในภาชนะที่ใส่ข้อความ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความสมบูรณ์ของผู้ส่งสาร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม เพื่อคนจะได้เห็นข้อความโดยไม่มีอะไรมาดึงความสนใจไป ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ค้ำจุนเรา ไม่ใช่กำลังของเราเอง เราเป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้าเท่านั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ขอบพระคุณที่ใช้ข้าพระองค์ในการดูแลสั่งสอนผู้อื่นในงานแห่งพระคุณร่วมกับพระองค์ ขอทรงให้การรับใช้ของข้าพระองค์ช่วยพวกเขาได้เห็นสง่าราศีแห่งความจริงและพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีให้แก่เราในพระบุตรของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น