ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้า ไม่ใช่แค่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง แต่ทั้งชายและหญิงถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้า มันช่างเหลือเชื่อจริงๆ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นจริงแค่ก่อนที่มนุษย์จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้น แต่หมายถึงตอนที่พระเจ้าสร้างเราในครรภ์มารดาของเรา (สดุดี 139: 13-16)พระองค์ก็สร้างเราตามรูปแบบของพระองค์ด้วย (ปฐมกาล 9: 6) เพราะมนุษย์มีค่ามากต่อพระเจ้า เพราะเราสะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างของลักษณะผู้สร้างของเรา เราแต่ละคนจึงมีค่า ไม่มีใครที่ควรถูกตีราคาให้ต่ำต้อยลง ถูกดูหมิ่นหรือสาปแช่ง (ยากอบ3: 9-12) มนุษย์นี้มีค่า ไม่เพียงแต่กับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีค่าสำหรับเราด้วย เพราะพวกเขาสะท้อนให้เราเห็นถึงรูปแบบของพระเจ้าในหลายๆทาง

Thoughts on Today's Verse...

We are made in God's image. Not just the man. Not just the woman. Both male and female are made in God's image! Incredibly, this is not just true before the Fall. When God made us in the womb of our mothers (Psalm 139:13-16), he made us in his image (Genesis 9:6). Because people are precious to God, because we reflect something of the character of our Creator, each person is to be valued. None is to be denigrated, belittled, or cursed (James 3:9-12). People are precious, not only to God, but also to us because in some special way they reflect his image.

คำอธิษฐาน

พระผู้สร้างผู้ทรงฤทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของแต่ละคนที่ข้าพเจ้าพบเจอในวันนี้ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ได้สร้างพวกเขาแต่ละคน ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและธรรมชาติของพระองค์ ในขณะเดียวกัน โปรดอวยพรให้ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นทางฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศตัวให้กับพระวิญญาณของพระองค์ ที่เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในแต่ละวัน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty Creator, please help me value each person I meet today because I am consciously aware that you have individually made them to reflect your character and nature. At the same time, bless me with spiritual growth as I consciously submit myself to your Spirit as you transform me to be more like you each day. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ปฐมกาล 1:27

ความคิดเห็น