ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนสุดท้าย? ไม่มีใครชอบที่จะเป็นคนสุดท้าย แค่ที่สองเราก็ไม่ค่อยชอบแล้ว นี่ยังจะให้เป็นคนสุดท้ายอีก พระเยซูกลับคิดไม่เหมือนกันในเรื่องลำดับนี้ คนที่มีความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่คนที่แสวงหาสถานะและชื่อเสียง คนที่สำคัญที่สุดคือ เป็นเหมือนพระเยซู คือยินดีที่จะยอมยกตำแหน่งและสถานะ และความสำคัญเพื่อจะรับใช้ สำหรับพระเยซู คนสุดท้ายหมายความว่าเป็นคนแรกที่จะรับใช้และอยู่ในสายตาของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้สง่างาม พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทำให้โลกนี้ยอดเยี่ยมสำหรับข้าพระองค์ และได้ให้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อไถ่ข้าพระองค์จากบาป ข้าพระองค์จะสามารถขอบคุณและตอบแทนพระคุณและความเมตตาของพระองค์ได้อย่างไร ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รับใช้ผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณา ขอทรงให้ข้าพระองค์มีตาที่จะเห็นคนอื่นเหมือนที่พระองค์เห็น ไม่ตัดสินคนโดยลักษณะภายนอก แต่เห็นค่าและปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนที่พระเยซูทำ อธิษฐานในพระนามขององค์เจ้าชีวิต พระเยซู ผู้ที่ล้างเท้าสาวกของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น