ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสเริ่มกล่าวคำอำลาต่อชนชาวอิสราเอล ด้วยการเตือนสติพวกเขาถึงเรื่องที่พ่อแม่พวกเขาไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า ที่สั่งให้บุกเข้าแผ่นดินแห่งคำมั่นสัญญา เมื่อโมเสสตาย ชาวอิสราเอลเหล่านี้จะต้องติดตามผู้นำคนใหม่ ที่ไม่ใช่โมเสสเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขา โมเสสอยากให้พวกเขารู้ว่าผู้นำตัวจริงของพวกเขานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย นั่นก็คือพระเจ้า พระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาในสมัยโมเสสยังไง พระองค์ก็จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาผ่านทางโยชูวาอย่างนั้นด้วย พวกเขาจะเจอกับเรื่องราวการปลดปล่อยของพระเจ้ามากมาย ที่จะเล่าต่อให้ลูกหลานของพวกเขาฟัง พวกเขาจะเป็นพยานถึงอำนาจของพระเจ้าและความสัตย์ซื่อของพระองค์ แต่พวกเขาจะต้องเชื่อฟังคำสั่งเดียวกันนี้ที่พ่อแม่ของพวกเขาเมินเฉย และจะต้องมีความเชื่อที่บรรพบุรุษของพวกเขาไม่มี

Thoughts on Today's Verse...

Moses began his farewell message to Israel with a reminder of their parents' refusal to obey God's word to enter the Promised Land. With his death, these Israelites will have to follow a leader other than Moses for the first time in their lives. Moses wants them to know that their real Leader hasn't changed. God had done mighty things for them in Moses' day. Now God will do mighty things in their day through Joshua. They will have more than second hand deliverance stories to tell their grandchildren. They will be eyewitnesses of God's power and faithfulness. But they would have to obey this same command their parents ignored and own a faith that their ancestors did not have!

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ ผู้ทรงฤทธิ์และครอบครองทั้งสิ้น ขอให้เกียรติยศและสง่าราศีทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ สำหรับกระทำการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในเรื่องการไถ่ การช่วยกู้ การเติมเต็มและการอวยพรคนของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย พระยาห์เวห์ที่รัก ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ช่วยอวยพรคนของพระองค์ในวันนี้ ให้มีความเชื่อที่คาดหวังในฤทธิ์เดชของพระองค์ ให้มีจิตใจที่เชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ และให้มีตาที่จะมองเห็นว่าการงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ยังมีอยู่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and Sovereign LORD, all glory and honor goes to you for your mighty acts to redeem, to save, to fulfill, and to bless your people throughout the ages. I ask, dear LORD, please bless your people today with faith to expect your power, hearts to obey your Word, and eyes to see that your great work is not yet done. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เฉลยธรรมบัญญัติ 1:29-30

ความคิดเห็น