ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"วันนี้คุณมีแผนที่จะทำอะไร" ถ้าคุณเป็นเหมือนกับผม คุณจะพพยายามที่จะวางแผนงานแต่ละวันของคุณ คุณนัดกับคน เพื่อที่จะได้รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร กังวลเรื่องอะไร หรือหารือกับพวกเขาเรื่องปัญหาหรือโครงงานต่างๆ แต่เราต้องใช้ชีวิตด้วยความถ่อมใจ ให้รู้อยู่เสมอว่า แผนเหล่านั้นจะไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าไม่ได้เป็นแผนงานที่มาจากพระบิดาของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอทรงโปรดอวยพระพรข้าพระองค์ในการที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ ในการตัดสินใจของข้าพระองค์วันนี้ ข้าพระองค์รู้ว่าแต่ละลมหายใจที่ข้าพระองค์มี เป็นของขวัญ และความสำเร็จแต่ละอย่างก็เป็นเพราะพระคุณของพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เพื่อสง่าราศีของพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์หาหนทางของพระองค์ที่มีให้กับชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น