ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โยนาห์ไม่เชื่อฟัง ดื้อดึงและเห็นแก่ตัว เขาหนีจากพระเจ้า เขาหลีกเลี่ยงคำสั่งของพระเจ้า เขาทำให้ชีวิตของผู้ที่อยู่บนเรือที่เขาได้พยายามที่จะซ่อนตกอยู่ในอันตราย แต่แม้จะอยู่ในช่วงของการดื้อด้านของเขา พระเจ้าได้ยินเสียงร้องของเขาและช่วยเขา ถ้าคุณกำลังดื้อกับพระเจ้า ถ้าคุณกำลังจะซ่อนความลับบางอย่าง หรือความบาป ขอให้รู้ว่าพระเจ้าต้องการที่จะจ่ายค่าไถ่เพื่อแลกกับคุณ! หลายสิ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การกลับมาหาพระเจ้าหมายถึงการไถ่และการปลดปล่อยเราจากความบาปที่ดีที่สุด

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงยกโทษให้ข้าะระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะตระหนักรู้ถึงช่วงเวลาเหล่านั้น และขอให้ข้าพระองค์มีความเข้มแข็งที่จะหลีกเลี่ยงการล่อลวงเหล่านั้น ในพระคุณของพระองค์​ พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดไม่เพียงแต่ช่วยข้าพระองค์ให้มีชีวิตอยู่ตามที่พระองค์ต้องการเท่านั้น แต่ขอทรงนำข้าะพระองค์ไปหาคนที่ต้องการพระคุณแลการไถ่ของพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะช่วยให้พวกเขาหนีจากการเป็นทาสความบาปและความอับอาย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น