ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ฟังแล้วสบายใจ พระเจ้ามั่นคงเสมอและในความมั่นคงนั้น พระองค์ให้ของขวัญที่ดีแก่เรา พระองค์ได้สร้างโลกอย่างยิ่งใหญ่ และมอบให้เราใช้ เมื่อความบาปเข้ามา พระเจ้าให้สัญญาและจัดการกับบาปผ่านทางอับราฮัมและอิสราเอล เมื่อความตายอ้างสิทธิ์ในตัวเรา พระองค์ให้พระเยซู มาถูกตรึงที่กางเขนและฟื้นขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เรามั่นใจในชัยชนะที่อยู่เหนือความบาปและความตาย ไม่มีเงามืดใดๆ ในแสงสว่างอันเจิดจ้านั้น และเรามั่นใจได้เลยว่าแสงนั้นจะส่องสว่างต่อไป

Thoughts on Today's Verse...

He doesn't waver! Isn't that comforting? God is consistent and in his consistency, he gives good gifts. He created the world in all its majesty and gave it to us to use. When sin strangled life, God gave us the promise and executed it through Abraham and the Israelites. When death claimed us, he gave us Jesus, crucified and resurrected, to give us the assurance of our victory over sin and death. There is no shadow in that brilliant light and we are assured that light will keep on shining!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาปรานี ขอบคุณที่ให้พระคุณ ของขวัญ ความรัก และคำสัญญากับข้าพเจ้าตลอดมา ข้าพเจ้าไม่มีใคร หรืออะไร ที่จะมาเทียบเทียมกับพระองค์ได้ ขอบคุณสำหรับของขวัญทุกอย่าง ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Gracious and generous God Almighty, thank you for consistently giving me your grace, your gifts, your love, and your promises. I have no one; I have nothing, that compares to you. Thank you for all your many gifts in Jesus name! Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ ph[email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 1:17

ความคิดเห็น