ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ฟังแล้วสบายใจ พระเจ้ามั่นคงเสมอและในความมั่นคงนั้น พระองค์ให้ของขวัญที่ดีแก่เรา พระองค์ได้สร้างโลกอย่างยิ่งใหญ่ และมอบให้เราใช้ เมื่อความบาปเข้ามา พระเจ้าให้สัญญาและจัดการกับบาปผ่านทางอับราฮัมและอิสราเอล เมื่อความตายอ้างสิทธิ์ในตัวเรา พระองค์ให้พระเยซู มาถูกตรึงที่กางเขนและฟื้นขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เรามั่นใจในชัยชนะที่อยู่เหนือความบาปและความตาย ไม่มีเงามืดใดๆ ในแสงสว่างอันเจิดจ้านั้น และเรามั่นใจได้เลยว่าแสงนั้นจะส่องสว่างต่อไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาปรานี ขอบคุณที่ให้พระคุณ ของขวัญ ความรัก และคำสัญญากับข้าพเจ้าตลอดมา ข้าพเจ้าไม่มีใคร หรืออะไร ที่จะมาเทียบเทียมกับพระองค์ได้ ขอบคุณสำหรับของขวัญทุกอย่าง ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น