ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง! ฟังแล้วสบายใจไหมครับ? พระเจ้ามั่นคงเสมอและในความมั่นคงของพระองค์ พระองค์ให้ของขวัญที่ดีแก่เรา พระองค์ทรงสร้างโลกอย่างยิ่งใหญ่ และมอบให้แก่เรา เมื่อความบาปเข้ามา พระเจ้าให้สัญญาและจัดการกับบาปผ่านทางอับราฮัมและอิสราเอล เมื่อความตายอ้างสิทธิ์ในตัวเรา พระองค์ให้พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อให้เรามั่นใจในชัยชนะของเราที่อยู่เหนือความบาปและความตาย ไม่มีเงาใดๆ ในที่แสงสดใสนั้น และเรามั่นใจได้ว่าแสงนั้นจะส่องสว่างต่อไป!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ประเสริฐและมีใจเมตตา ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ ของขวัญ ความรัก และพระสัญญาของพระองค์ที่มีให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีใคร; ข้าพระองค์ไม่มีอะไร ที่จะเทียบกับพระองค์ได้ ขอบพระคุณสำหรับของขวัญทุกอย่างในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น