ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแสดงความรักก็คือการใช้เวลาร่วมกับคนๆหนึ่ง ไม่มีใครที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้ดีเท่าพระเยซู การสละชีพของพระองค์ ช่วยกู้เราและนำเราเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตอนนี้พระเจ้าอยากให้เราแสดงความรักของพระองค์ต่อคนอื่นๆ ในแบบที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งใจได้

Thoughts on Today's Verse...

Showing love is about sharing life with someone else. No one quite epitomizes this principle like Jesus! His sacrifice, however, is what saved us and brought us to our new life in Christ. Now God wants us to show his love to others by sharing it in ways that they can understand and appreciate.

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์​ ขอบคุณสำหรับวันนี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใช้เวลาร่วมกับคนอื่นๆที่ต้องการสัมผัสกับพระคุณของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นคนที่ทุกข์ใจและโปรดให้สติปัญญาที่จะเห็นลู่ทางที่ดีที่สุดที่จะนำพวกเขากลับมาหาพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy LORD, my heavenly Father, thank you for today. Help me share my life with someone else who needs to experience your grace. Please help me notice those who are wounded and please give me the wisdom on the best way to lead them back to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:9

ความคิดเห็น