ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแสดงความรักคือการแบ่งปันการใช้ชีวิตร่วมกับอีกคนหนึ่ง ไม่มีใครที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนได้เท่าพระเยซู การเสียสละของพระองค์ช่วยเราให้รอดและมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตอนนี้พระเจ้าต้องการให้เราแสดงความรักของพระองค์ต่อคนอื่นโดยการแบ่งปันในทางที่พวกเขาสามารถเข้าใจและรู้สึกขอบคุณได้

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ผู้บริสุทธิ์ พระบิดาในสวรรค์​ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แบ่งปันการใช้ชีวิตกับใครก็ตามที่ต้องการพระคุณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์สังเกตเห็นคนที่เจ็บปวด และขอทรงให้สติปัญญาในการหาวิธีที่ดีที่สุด เพื่อจะนำพวกเขากลับมาหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น