ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนของพระเจ้าและงานของพระเจ้าถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง ซาตานไม่ได้นั่งเฉยตอนที่แผ่นดินของพระองค์ถูกปล้น แต่ผู้ที่อยู่ในแนวหน้าของงานของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพียงลำพัง คุณสามารถช่วยพวกเขาได้ คุณสามารถ "เข้าร่วมการต่อสู้" โดยการอธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับพวกเขา ผมรู้ว่าที่องค์กร Heartlight เราต้องการคำอธิษฐานของคุณจริงๆ เพื่อการปกป้อง เพื่อมีกำลังและสติปัญญา มีคนอื่นๆ อีกที่คุณรู้ว่าพวกเขาต้องการคำอธิษฐานที่คล้ายๆ กัน ผู้รับใช้พระเจ้าต้องการคำอธิษฐานของคุณมากกว่าเงิน มากกว่าตบหลังให้กำลังใจ มากกว่าความสำเร็จนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและทรงครอบครอง ขอทรงโปรดอวยพร ปกป้อง และช่วยผู้รับใช้เหล่านี้ที่อยู่ในใจของข้าพระองค์ในวันนี้ ...องค์เจ้าชีวิต ขอทรงโปรดอวยพรงานของพระองค์ และมิชชันนารีของคริสตจักรของพระองค์ พระเจ้า ขอทรงช่วยบรรดาลูกๆ ของพระองค์ที่อยู่ภายใต้การกดขี่และการข่มเหงเพื่อพระนามของพระเยซู โอพระเจ้า อำนาจ พระเกียรติ และพระสิริจงมีแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของกษัตริย์ของข้าพระองค์ที่เป็นผู้ชนะ ผู้เป็นลูกแกะของพระองค์ที่ถูกสังหาร อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น