ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในความเป็นมนุษย์ เรามักที่จะคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เราตัดสินว่าใครดีไม่ดีจากการกระทำที่มีผลต่อตัวเรา เราคิดว่าตัวเองเป็นนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักประดิษฐ์ และเป็นนักสำรวจ อย่างไรก็ตาม ในการแสวงหาสิ่งสำคัญที่สุดเราไม่ได้เป็คนเริ่มก่อน พระเจ้าต่างหากล่ะครับที่ทรงกระทำก่อน พระองค์รักเราอย่างเสียสละ รักเราอย่างใกล้ชิด พระองค์ทรงรักเราก่อน ความรักของเราเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ ความรักของเราก็คือการที่เราแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นที่เทพระพรมาให้แก่เรา เรารักเพราะว่าพระองค์รักเราก่อน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดา หลายวันที่ผ่านมานี้ ข้าพระองค์พยายามที่จะเข้าใจความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์และคนอื่นๆ ในโลกนี้ ข้าพระองค์ไม่ได้จะบอกว่าเข้าใจความรักของพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อวยพรข้าพระองค์ในทางที่ไม่เคยจะคาดคิด พระบิดา ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ต้องเจอกับการล่อลวง ในเวลาที่สงสัยในความรักของพระองค์ หรือในเวลาที่สงสัยคุณค่าในตัวของข้าพระองค์เอง ข้าพระองค์อยากให้ชีวิตประจำวันของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นความรักของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงรักอย่างมากมาย ขอบพระคุณที่ทรงรักอย่างเสียสละ และเหนือสิ่งใด ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักก่อน ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น