ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มนุษย์เรามักจะหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล เราจึงตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดี ขึ้นกับว่าใครทำอะไรให้กับเราบ้าง เราคิดว่าตัวเองเป็นนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักประดิษฐ์ และเป็นนักสำรวจ แต่เอาเข้าจริงๆ ภาระกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิต กลับไม่ใช่เราที่ริเริ่ม แต่เป็นพระเจ้าต่างหาก พระองค์รักเราแบบทุ่มสุดตัว พระองค์รักเราเป็นส่วนตัว พระองค์รักเราก่อน เพราะอย่างนี้ ความรักของเราจึงเกิดจากพระคุณของพระองค์ และที่เรารักคนอื่นได้ ก็เพราะพระองค์รักเราอย่างเหลือล้นก่อน ที่เรารักก็เพราะพระองค์รักเราก่อนนี่เอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ อับบาพระบิดา หลายวันมานี้ ข้าพเจ้าพยายามที่จะเข้าใจความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าและคนอื่นๆ ข้าพเจ้าไม่กล้าอวดอ้างว่าเข้าใจถึงความรักของพระองค์แล้ว แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อวยพรข้าพเจ้าเกินกว่าที่จะคิดหรือขอได้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดให้ข้าพเจ้าระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้ ในเวลาที่เผชิญกับการล่อลวง ในเวลาที่เกิดสงสัยในความรักของพระองค์ หรือในเวลาที่สงสัยในคุณค่าของตัวเอง ข้าพเจ้าอยากให้ชีวิตในแต่ละวันของข้าพเจ้าสะท้อนความรักของพระองค์ออกมา ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าจนหมดใจ ขอบคุณที่รักอย่างทุ่มเท และเหนือสิ่งใด ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าก่อน ขอบคุณในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น