ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้รักเสมอ — เป็นคำสั่งที่คาดหวังจากเราสูงและยากที่จะทำนะครับ พระเจ้าเท่านั้นที่มั่นคงเสมอ แต่คริสตชนต้องรักเสมอผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลก็บอกเราว่า "ความรักของพระเจ้าได้เทมาภายในหัวใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ให้กับเรา" (โรม 5:5) ไม่น่าแปลกใจที่ความรักของพระองค์มีอยู่เสมอ — มันคือความรักของพระเจ้า แสดงให้เห็นโดยการเสียสละของพระเยซู และผ่านมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีสง่าราศี ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงต่อพระองค์ และตระหนักถึงพลังความรักของพระองค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตระหนักถึงการต้องการความรักอย่างมากในชีวิตของผู้คนรอบข้างข้าพระองค์ และตระหนักถึงความสามารถในการรักที่จำกัดของข้าพระองค์ ขอทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงในหัวใจของข้าพระองค์ และเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพลังที่จะรักเหมือนอย่างที่พระองค์ทำเสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น