ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้าของเราคือ พระองค์มีความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจมาก นี่คือความจริงแม้แต่ตอนที่เรา "ทำผิดพลาดครั้งใหญ่" อันที่จริง เมื่อเราทำบาป พระองค์ต้องการที่จะให้อภัยและชำระเรา ไม่ใช่ประณามและลงโทษเรา พระคุณของพระองค์ลี่เข้าใส่เมื่อใจเราแตกสลายและกลับใจจากบาป ด้วยการให้อภัย ชำระล้างและไถ่เรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก เมื่อข้าพเจ้าทำบาป โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความบาปของตัวเองเหมือนที่พระองค์เห็น โปรดช่วยให้ใจของข้าพเจ้าแตกสลายในความบาป เมื่อข้าพเจ้าทรยศต่อพระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากจะมีใจดื้อด้านหรือเย็นชาต่อพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะขอบพระคุณเสมอ สำหรับมูลค่าอันสูงลิ่วที่พระองค์ต้องจ่ายสำหรับ ค่าไถ่ การให้อภัย และการชำระล้างข้าพเจ้า ด้วยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น