ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้ติดตามพระเยซู? เราจะบเจอคริสเตียนได้อย่างไร พระเยซูกล่าวว่าพวกเขาจะรักกันและกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์รักเหล่าสาวก ในบริบทนี้หมายความว่าพระองค์ยินดีที่จะเสียสละและตายเพื่อพวกเขาที่กางเขน และพระองค์ก็ยินดีที่จะรักอย่างเสียสละและปฏิบัติโดยการล้างเท้าของพวกเขา งานของพระองค์แสดงให้เห็นว่าพระองค์จะทำทุกอย่างทั้งการทุ่มเทอย่างมากล้นไปจนถึงการปฏิบัติ ลองนึกภาพ ถ้าเราอ่านหนังสือพระกิตติคุณและมุ่งมั่นที่จะรักกันและกันในลักษณะเดียวกับที่พระเยซูแสดงให้เห็นความรักของพระองค์กับเหล่าสาวกของพระองค์นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความเมตตาและพระเจ้าแห่งพระคุณ ขอบพระคุณที่สอนให้ฉันข้าพระองค์รักผ่านแบบอย่างของพระเยซู ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อคนของพระองค์ วันนี้ พรุ่งนี้ และจนกว่าพระองค์จะนำพวกเราทุกคนไปที่บ้านของพระองค์ อธิษฐานผ่านตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของข้าพระองค์ องค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น