ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วที่ยอห์นได้เตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่า เราต้องรักพี่น้องของเราในพระคริสต์ การเตือนนี้เป็นคำสั่งที่เด็ดขาด ถ้าเรารักพระเจ้าแล้วเราต้องรักบรรดาลูกของพระเจ้า และรักพี่น้องของเราในพระคริสต์ ขอให้สังเกตว่า ไม่ได้ใช้คำว่า "ควร" หรือ "ให้พยายาม" หรือ "ต้องการ". เราจะ​"ต้อง" รักพี่น้องของเรานะครับ พระคัมภีร์ไม่ค่อยใช้คำว่า "ต้องทำ" หรือใส่คำสั่งว่า "คุณควรจะ" แต่จุดประสงค์ของพระเจ้าชัดเจน ความรักที่จะมีให้กันและกันไม่ได้เป็นตัวเลือก ไม่ได้มีไว้ต่อรองหรือแม้แต่เป็นสิ่งที่เอาไว้ทำทีหลัง พระเจ้าส่งพระเยซูมาตายเพื่อความบาปทั้งหมดของลูกๆ ของพระองค์ แล้วทำไมเราจะรักคนที่พระคริสต์ทรงเสียสละให้อย่างมากไม่ได้ เหมือนที่เปาโลจะพูดกับชาวโครินธ์ว่า "ความรักของพระเจ้าสั่งเรา" เราต้องรัก

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ครอบครอง ขอทรงยกโทษที่บางครั้งข้าพระองค์เลือกรักแค่ลูกของพระองค์บางคน ข้าพระองค์ขอที่พระองค์จะอวยพระพร เลี้ยงดู และรักษาพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากอธิษฐานเป็นพิเศษให้กับลูกของพระองค์หลายคนที่ต้องเจอกับการทดลองและมีภาระหนัก (ใส่ชื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า) นอกจากนี้ พระบิดา ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะมีส่วนช่วยพวกเขาด้วยวิธีที่ชัดเจน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น