ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะไม่ได้ตระหนักว่าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ความเป็นผู้นำของคนที่ทำงานพระเจ้าดีขึ้น สามารถทำได้โดยการเป็นผู้ตามที่ดี ความเป็นผู้นำในงานของพระเจ้า หมายถึงผู้นำจะต้องรายงานต่อพระเจ้าว่าพวกเขาเป็นผู้นำอย่างไร ผู้ตาม หมายถึงว่าเราจะต้องรับผิดชอบว่าเราได้เชื่อฟังและอวยพรผู้นำของเราอย่างไร คุณทำอะไรที่แสดงความรัก ความเคารพและการสนับสนุนผู้นำคริสตจักรของคุณบ้างครับ?

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ สิทธิอำนาจและการปกครองเป็นของพระองค์ พระองค์ผู้เดียวที่ควรค่าแก่อำนาจและมีสิทธิ์ในการครอบครอง ขอทรงโปรดอวยพรผู้นำของเราที่คริสตจักรที่พวกเขาจะนำโดยการรับใช้ และทำตามพระคริสต์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะทำตามผู้นำเพื่อยกย่องพระคริสต์ และเป็นการอวยพรบรรดาผู้นำ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์จะไม่เป็นภาระให้กับพวกเขา หรือทำให้พระองค์เสื่อมเสีย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น