ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มากกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้ว ที่ยอห์นได้ย้ำเตือนเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า เราต้องรักพี่น้องในพระคริสต์ของเรา มันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำเราว่า ถ้าเรารักพระเจ้า เราก็ต้องรักลูกๆของพระองค์ที่เป็นพี่น้องในพระคริสต์ของเราด้วย จะเห็นได้ว่า คำสั่งนี้ ไม่ได้ใช้คำว่า "ควร" หรือ "ให้พยายาม" หรือ "อยากให้" แต่เราจะ​"ต้อง" รักพี่น้องของเรา พระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่า "ต้องทำ" หรือ "คุณต้อง" อย่างพร่ำเพรื่อ เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าเน้นเรื่องนี้ การรักกันและกันนั้นไม่ใช่ทางเลือก ต่อรองไม่ได้และไม่ควรชักช้า ขนาดพระเจ้ายังยอมส่งพระเยซูมาตายเพื่อความบาปทั้งสิ้นของลูกๆพระองค์เลย แล้วเราจะไม่รักพี่น้องเหล่านั้นที่พระคริสต์ยอมสละชีพให้ได้หรือ ก็เหมือนกับที่เปาโลบอกกับชาวโครินธ์ว่า "ความรักของพระเจ้าจับจิตจับใจเราอยู่" เราก็เลยต้องรักไง

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ครอบครอง โปรดยกโทษที่บางครั้งข้าพเจ้าก็เลือกที่รักมักที่ชัง ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ช่วยอวยพร เลี้ยงดู และรักษาพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าอยากอธิษฐานเป็นพิเศษให้กับลูกๆของพระองค์ ที่กำลังเผชิญกับการทดลองและแบกภาระหนัก... (ใส่ชื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า) นอกจากนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะมีส่วนช่วยพวกเขาแบบที่จับต้องได้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น