ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับบางคน แค่ได้ยินเสี่ยวหนึ่งของข้อนี้ก็ใจแตกสลายแล้ว เพราะเขาต้องหวานอมขมกลืนกับคู่ที่ไม่สัตย์ซื่อของเขา พระเจ้าเกลียดชังความเจ็บปวด ความหายนะ ความสูญเสีย ความเศร้าโศก และร่างกายที่แตกสลาย ที่เกิดกับหลายๆคู่ ที่ต้องยอมหย่าร้างกัน เพื่อปกป้องร่างกายและจิตวิญญาณของเขาเอง ในโลกที่ละทิ้งกันนี้ พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่า พระองค์เกลียดเมื่อเราละทิ้งคนอื่น ให้พวกเรามาทำตามมาตรฐานของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ของพระองค์กันเถอะ อย่าปล่อยให้จิตวิญญาณของเราเสื่อมไปเพราะความเห็นแก่ตัวและความเคียดแค้น อย่าละทิ้งความเชื่อในพระเจ้าด้วยการทำต่อคนใกล้ชิดด้วยความชิงชัง ในโลกที่ผู้คนใจแตกสลายเพราะการหย่าร้าง ให้เราไปหาพวกเขา ไปรวบรวมพวกเขาและนำกลับมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า เพื่อที่พวกเขาจะได้รับการเยียวยารักษา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดให้เรามีคำพูดที่เชื่อถือได้ มีความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ และมีชีวิตที่รักษาคำมั่นสัญญาที่เราให้กับพระองค์และกับคนอื่นๆ ขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่ดีจากคนของพระองค์ ที่มีชีวิตคู่ที่สุดยอดมาก โปรดอวยพรข้าพเจ้าและครอบครัวที่จะปูทางแบบอย่างของความสัตย์ซื่อให้กับคนรุ่นหลังต่อๆไป นอกจากนั้น พระบิดาที่รัก โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำคนที่ใจแตกสลายและผิดหวังต่อชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเหล่านั้น กลับบ้านมาหาพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change