ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใช่แล้วครับ มีหลายคนที่ใช้ประโยชน์จากคนของพระเจ้าและใช้เงินของพระเจ้าในทางที่ผิด นี่เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะผู้รับใช้ของพระเจ้าทั่วทุกมุมโลกทำงานด้วยการสนับสนุนทางการเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าผู้รับใช้ของพระองค์จะมีความมั่งคั่งทางการเงิน แต่พระองค์ก็เตือนเราถึงความสำคัญของการดูแลคนเหล่านั้น ให้เราใช้สัปดาห์นี้เป็นเวลาที่เราแน่ใจว่าผู้ที่แบ่งปันพระพระวจนะของพระเจ้ากับเราได้รับการสนับสนุนที่จะทำให้งานของพระเจ้าเกิดผลผ่านพวกเขา และขอให้เราจำไว้ว่าการแบ่งปัน "ทุกสิ่งที่ดี" มีความหมายมากกว่าเงิน! ขอให้เราอธิษฐานเผื่อมิชชันนารี ผู้นำคริสตจักร และครูของเรา ขอให้เราตั้งใจที่จะส่งข้อความให้กำลังใจพวกเขา เพื่อให้งานของพวกเขาจะไม่เป็นเพียงพระพรแก่เราหรือทำให้พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขามีความสุขด้วย!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระองค์ส่งพระคำที่มีชีวิต เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้รู้จักพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับผู้ที่แบ่งปันพระวจนะของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงอวยพรครูสอนพระคัมภีร์ ศิษยาภิบาล และศาสนาจารย์-ครูที่ได้แบ่งปันความจริงและพระคุณของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ขอทรงปกป้องพวกเขาจากความท้อแท้และความบาป ขอทรงให้ใจของพวกเขาเข้มแข็ง ขอทรงอวยพรครอบครัวของพวกเขา ทรงเติมเต็มพวกเขาด้วยพระวิญญาณและอำนาจของพระองค์ พระบิดา ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะช่วยให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีค่าต่อพระองค์และข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น