ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งที่มนุษย์เรา"โอ้อวดถือดี" เรามักจะเจอกับสิ่งที่ทำให้เราถ่อมลงเช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงครามโลก โรคที่รักษาไม่หาย ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือความวิปริตในสังคมที่แผ่ออกอย่างกว้างขวาง ความเย่อหยิ่งของเราเป็นตัวบ่งบอกถึงภัยพิบัติที่กำลังจะมาของเราได้ มีหลักการทั่วไปในโลกนี้ไหม ที่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี? ("ความเย่อหยิ่งมาก่อนความล้มเหลว") หรือว่านี่เป็นการตีสอนที่พระเจ้าใช้ ผมคิดว่าคำตอบคือ "ใช่!" สำหรับทั้งสองคำถามนี้ ทั้งพระเจ้าและโลกของพระองค์เตือนเราว่ามีหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเรา ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้อยู่นอกเหนือไปจากหลักการทั่วไป และเป็นสัญญาว่าวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะมาถึง เมื่อความเย่อหยิ่งของมนุษย์จะถูกทำให้ต่ำลง และพระเท็จเทียมทั้งหมดจะหายไป ในวันนั้น ลูกๆ ของพระเจ้าจะชื่นชมยินดี! จนกว่าจะถึงวันนั้น ให้เดินอย่างไปกับพระเจ้าของเราอย่างถ่อมใจนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักในสวรรค์ ขอทรงโปรดถ่อมใจของข้าพระองค์ลง ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะสูญเสียความรู้สึกความกระตือรือร้นถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ โดยการเห็นตัวเองสำคัญมากเกินไป ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะนำภัยพิบัติมาถึงตัวเองหรือผู้ที่ข้าพระองค์รัก ขอให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่มั่นคงในการอุทิศตนแด่พระองค์ ด้วยความรู้สึกขอบพระคุณในพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น