ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในข้อนี้ เราเห็นหลักการที่สำคัญสองอย่าง คือ หนึ่งพระเจ้าทรงดูแลและอวยพรเราในสิ่งที่เราจำเป็นมากที่สุด สองพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อมีสายสัมพันธ์ คือสายสัมพันธ์กับพระองค์และกับสามีหรือภรรยา ถึงแม้ว่าในหนังสือมัทธิวบทที่ 19 และ 1 โครินธ์ บทที่ 7 เน้นว่าบางคนมีพรสวรรค์ที่จะเป็นโสด แต่ส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าสร้างเรามาให้เติมเต็มกับอีกคนหนึ่ง การแต่งงานและการมีสามีหรือภรรยาที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้า งั้นให้เรามาใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าตั้งใจให้เป็นกันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณสำหรับการเอาใจใส่ต่อความจำเป็นของข้าพเจ้า บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าขอในสิ่งที่อยากได้มากกว่าสิ่งที่จำเป็น ขอบคุณที่ทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้า แทนที่จะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้ พระบิดาที่รัก ในตอนนี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อคนที่มีค่าในชีวิตเหมือนของขวัญจากพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้เป็นของขวัญที่สุดยอดของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น