ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงมีพระกรุณาต่อเรา! ลองนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ได้อวยพรเราสิครับ — บางทีเป็นด้านการเงิน บางทีก็เป็นโอกาสดีๆ สำหรับการรับใช้ บางทีก็เป็นการที่มีสายสัมพันธ์ส่วนตัวที่เป็นนิรันดร์ และสำหรับพวกเราทุกคน นั่นคือ สัญญาแห่งชีวิตกับพระองค์ แต่เราจะทำอย่างไรกับพระพรเหล่านี้ เราจะสะสมไว้ ซ่อนไว้ และเก็บพรเหล่านั้นไว้เพื่อตัวเองหรือครับ? ถ้าเราทำแบบนั้น พระพรของเราจะเหี่ยวเฉา แตก และแห้งไปในหัวใจของเรา อย่างไรก็ตาม หนึ่งในวิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับความกรุณา ความเมตตาและความดีของพระองค์นั้น เราสามารถทำได้โดยการแบ่งปันพระพรเหล่านี้กับคนรอบข้างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ไม่สามารถตอบแทนความเมตตาของเราได้

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้า พระบิดาผู้ประเสริญและใจกว้าง ขอบพระคุณสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ได้ให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ พระบิดา ขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์ และใช้ข้าพระองค์เพื่อส่งต่อพระพรของพระองค์ เพื่อให้คนอื่นรู้จักความรักของพระองค์ผ่านการกระทำ และทัศนคติของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น