ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่!" ประโยคนี้เป็นมากกว่าแค่เนื้อเพลงนะครับ คำพูดนี้เป็นจริงเกินความเข้าใจของเรา นอกจากพระเจ้าจะทรงฤทธานุภาพ ยิ่งใหญ่ และอัศจรรย์แล้ว พระองค์ยังรู้จักเราและอวยพรเราด้วยความใส่ใจอย่างใกล้ชิด และการดูแลที่อยู่เหนือความเข้าใจ แต่พระเจ้าก็ส่งพระเยซูเพื่อเตือนเราว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นอิมมานูเอล พระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วย!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับความยิ่งใหญ่ ความเมตตา และการอยู่ใกล้ของพระองค์ ที่ยิ่งไปกว่านั้น พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการเป็นพระองค์! อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ให้พระองค์ได้รับการขอบคุณและคำสรรเสริญของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น