ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่!" ประโยคนี้เป็นมากกว่าแค่เนื้อเพลงนะครับ คำพูดนี้เป็นจริงเกินความเข้าใจของเรา นอกจากพระเจ้าจะทรงฤทธานุภาพ ยิ่งใหญ่ และอัศจรรย์แล้ว พระองค์ยังรู้จักเราและอวยพรเราด้วยความใส่ใจอย่างใกล้ชิด และการดูแลที่อยู่เหนือความเข้าใจ แต่พระเจ้าก็ส่งพระเยซูเพื่อเตือนเราว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นอิมมานูเอล พระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วย!

Thoughts on Today's Verse...

"What a wonderful God we serve!" More than just the words of a song, these words are true beyond our understanding. To be so powerful, vast, and marvelous and yet still know us and bless us with his personal attention and care is beyond understanding. Yet God sent Jesus to remind us that he is not only God Almighty; he is also Immanuel, God with us!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับความยิ่งใหญ่ ความเมตตา และการอยู่ใกล้ของพระองค์ ที่ยิ่งไปกว่านั้น พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการเป็นพระองค์! อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ให้พระองค์ได้รับการขอบคุณและคำสรรเสริญของข้าพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear God, for being mighty, for being gracious, and for being near. Most of all, Father, thank you for being you! In Jesus name I ask you to receive my thanks and praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 75:1

ความคิดเห็น