ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ภาพที่สุดยอดภาพหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมคือ พระเจ้าเหยียดมือขวาของพระองค์ออกมา มือที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ และกระทำการอันยิ่งใหญ่ให้กับคนของพระองค์ บ่อยครั้งที่ชาวอิสราเอลต้องเจอกับศัตรูที่ร้ายกาจและช่ำชองการศึกมากกว่า แต่เมื่อคนของพระเจ้าหันมาพึ่งพระองค์อย่างเต็มที่ พระเจ้าก็ให้พวกเขาชนะศัตรูอย่างถล่มทลาย

Thoughts on Today's Verse...

One of the great images of the Old Testament is that of God stretching out his right hand with power and doing mighty things for his people. So often, Israel faced a larger and more experienced foe. Yet when his people fully trusted in him, he gave them great victory.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ผู้บริสุทธิ์และสง่างามยิ่งนัก โปรดยึดข้าพเจ้าและเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยอำนาจและพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด ขอบคุณที่ทำลายอำนาจของศัตรูที่ร้ายกาจของข้าพเจ้าจนย่อยยับไป โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญในพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, great in holiness and majesty, please uphold and strengthen me with your power and grace. Thank you for shattering the power of my greatest enemy. Please give me courage in you. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อพยพ 15:6

ความคิดเห็น