ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ภาพที่สุดยอดภาพหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมคือ พระเจ้าเหยียดมือขวาของพระองค์ออกมา มือที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ และกระทำการอันยิ่งใหญ่ให้กับคนของพระองค์ บ่อยครั้งที่ชาวอิสราเอลต้องเจอกับศัตรูที่ร้ายกาจและช่ำชองการศึกมากกว่า แต่เมื่อคนของพระเจ้าหันมาพึ่งพระองค์อย่างเต็มที่ พระเจ้าก็ให้พวกเขาชนะศัตรูอย่างถล่มทลาย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ผู้บริสุทธิ์และสง่างามยิ่งนัก โปรดยึดข้าพเจ้าและเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยอำนาจและพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด ขอบคุณที่ทำลายอำนาจของศัตรูที่ร้ายกาจของข้าพเจ้าจนย่อยยับไป โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญในพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น