ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีกี่ครั้งที่คุณผิดหวังจากคนที่คุณลงคะแนนเสียงให้ ถูกหักหลังโดยเพื่อน ถูกทอดทิ้งจากคนที่คุณรัก หรือผิดหวังจากผู้นำคริสตจักร? แม้เราจะรักและใส่ใจคนอื่นๆ ทุกคนในโลกก็เป็นเช่นเดียวกับเรา คือ เป็นมนุษย์มีข้อบกพร่อง หายใจจากอากาศเดียวกัน และเดินบนดินเช่นเดียวกับที่เราทำ มีเพียงผู้เดียวที่มีควรค่าแก่การไว้วางใจสูงสุดของเรา พระองค์แสดงให้เราเห็นโดยการเสียสละสิ่งที่มีค่ามากที่สุดต่อพระองค์ เพื่อให้เราสามารถรู้ถึงความรักของพระองค์ อย่าวางความหวังของเราในมนุษย์คนอื่นๆ พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถดูแลความไว้วางใจเราได้ ให้เราฝากความหวังของเราในพระองค์นะครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์รู้ว่าที่ไหนในใจของข้าพระองค์ที่ถูกทำร้ายเนื่องจากความผิดหวังในคนในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าบางครั้งไม่รู้สึกมีความหวังในทางของพระองค์ เพราะความล้มเหลวและไม่สม่ำเสมอของคนของพระองค์ พระบิดา ลึกๆ ลงไป ข้าพระองค์รู้ว่าความล้มเหลวของพวกเขาไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวของพระองค์ แต่มันเป็นเรื่องยากที่จะไม่รู้สึกอย่างนั้น ขอทรงเรียกข้าพระองค์ให้เข้าใกล้ชิดกับพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีเมตตามากขึ้นต่อผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์ผิดหวัง ขอทรงสร้างความเชื่อของข้าพระองค์ที่จะแข็งแกร่งและมั่นคงในพระองค์ โอ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น