ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำที่ยอห์นกล่าวมานั้นฟังดูแปลกในโลกที่กลัวการจะพูดความจริงเกี่ยวกับความบาปและความชั่วร้ายต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามทุกคนที่หลงผิดต้องกลับใจ เปลี่ยนจิตใจและชีวิตของเขา ต้องแสวงหาพระเจ้า และอยู่เพื่อพระเยซูในฐานะที่พระองค์เป็นเจ้าชีวิต แน่นอนอยู่แล้วว่า เราได้รับความรอดเพราะพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในทางกลับกัน พระคุณที่ไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่พระคุณที่แท้จริง พระคุณพระเจ้าไม่ใช่แค่การที่เราได้รับการให้อภัยผ่านทางพระเยซูซึ่งเสียสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเท่านั้น แต่พระคุณยังช่วยปลดปล่อยเราให้หลุดออกจากชีวิตที่ว่างเปล่า ชีวิตที่มีแต่การทำลาย ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าและการทรงนำของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดยกโทษความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากที่มอบจิตใจให้พระองค์ทรงครอบครอง และข้าพระองค์ปราถนาที่จะใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น