ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำที่ยอห์นพูดนี้ ฟังดูแปลกๆในโลกที่ไม่กล้าพูดความจริงเกี่ยวกับความบาป ความเลวทราม และความชั่วร้าย ใช่แล้ว ทุกคนที่หลงผิดไป ต้องกลับใจ คือต้องเปลี่ยนจิตใจและชีวิตของเขา หันมาแสวงหาพระเจ้า และอยู่เพื่อพระเยซูในฐานะที่พระองค์เป็นเจ้าชีวิต ถูกแล้วที่ว่า เราได้รับความรอดเพราะพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่ในทางกลับกัน พระคุณที่ไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่พระคุณที่แท้จริง พระคุณพระเจ้าไม่ใช่แค่การให้อภัยเราผ่านทางพระเยซูผู้สละชีพของพระองค์บนไม้กางเขนเท่านั้น แต่ยังช่วยปลดปล่อยเรา จากชีวิตที่ไร้ค่าและเสื่อมทราม ที่ไม่มีพระเจ้าและการทรงนำของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ผู้สถิตบนสรวงสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับความผิดบาปที่ข้าพเจ้าทำ ข้าพเจ้าอยากจะหันจิตใจกลับมาหาพระองค์ และมีชีวิตที่ตามใจพระองค์ และนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ด้วยในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น