ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่ตัวแทนพระเมสสิยาห์ต้องได้รับการถวายเครื่องบูชา มีเพียงพระเมสสิยาห์ที่แท้จริงเท่านั้นที่ช่วยเรา ในขณะที่เรามักจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระหลายพระ แต่มีเพียงพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ปลดปล่อยและทำให้เราเป็นอิสระจากบาปและความตาย มีหลายวิธีที่อ้างว่าจะนำเราไปใกล้ชิดกับพระเจ้า แต่พระเยซูยืนยันว่าพระองค์เป็นทางนั้นทางเดียว ดังนั้นเราจึงต้องมุ่งไปที่ความจริงที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือ เราเชื่อว่าความรอดอยู่ในพระเยซูผู้เดียวใช่หรือไม่ เป็นทางเลือกของเรา แต่การที่เราตัดสินใจเกี่ยวกับพระเยซู จะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับทุกๆ อย่างด้วย พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณใช่หรือไม่ พระเยซูเป็นพระนามที่อยู่ดหนือชื่ออื่นๆ ในชีวิตของคุณใช่หรือไม่ พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ก็ขอให้คุณลองพิจารณาดูอีกครั้ง เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า: "ไม่มีใครที่จะให้ความรอดกับเราได้ "

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ทรงแบ่งปันพระคุณของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ในพระเยซู ขอให้ข้าพระองค์ที่จะไม่ใช้พระนามที่มีค่าของพระเยซูในทางที่ไร้สาระ ขอพระเยซูเสด็จมาและครอบครอง เป็นพระเจ้าในหัวใจของข้าพระองค์และในชีวิตของข้าพระองค์ ขอให้คนอื่นเห็นพระเยซูในการที่ข้าพระองค์ปฏิบัติต่อผู้อื่น ขอให้พระเยซูรู้ว่าข้าพระองค์ไม่ได้ให้ความภักดีต่อพระอื่นใด อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น