ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระสัญญาของพระเจ้ายั่งยืนผ่านมาหลายยุคสมัย พระองค์ได้ทำตามสัญญาในวิธีการต่างๆ พระองค์ได้ลงโทษประเทศที่ชั่วร้าย พระองค์ทรงไถ่อิสราเอลตามสัญญาของพระองค์ และพระองค์ได้ส่งพระเยซูมาเป็นพรระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ แต่ที่สำคัญที่สุด พระเยซูยืนรอที่จะกลับมา และนำการไถ่บาปที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนของพระเจ้า และนำความรอดมาให้ทุกคนที่รอคอยการกลับมาของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์เห็นความอยุติธรรมมากในโลกนี้ และข้าพระองค์ปราถนาความจริง ความชอบธรรม และความยุติธรรม เพื่อที่จะมีชัยชนะ ในขณะที่ข้าพระองค์รอคอยการกลับมาของพระเยซู ใจของข้าพระองค์เสียใจสำหรับผู้คนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเยซู และสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามน้ำพระทัยพระองค์ ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไร นอกเหนือจากให้น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จบนโลกอย่างที่เป็นอยู่ในสวรรค์ และขอให้นำพระทัยพระองค์มีชัยชนะเริ่มต้นจากข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น