ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่ออ่านสดุดีข้อนี้แล้ว อย่ารีบสรุปว่าพระเจ้าสัญญาจะให้ทุกอย่างที่เราอยากได้ ดูให้ดีๆ ก่อนที่พระองค์จะให้เรา เราต้องทำสิ่งนี้ก่อน คือ"มีความสุขกับการรับใช้พระยาห์เวห์" เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีความสุขในพระยาห์เวห์ และอยากเอาใจและทำในสิ่งที่พระองค์อยากให้ทำ เมื่อนั้นผมก็พบความจริงอันน่าทึ่งว่าพระองค์ก็จะให้สิ่งที่ผมอยากได้เป็นการตอบแทน เมื่อผมยอมทำตามใจพระยาห์เวห์ก่อน พระองค์ก็เต็มใจที่จะให้สิ่งที่ผมอยากได้ เหมือนเพลงเก่าแก่ที่ร้องเป็นคำอธิษฐานว่า "แผนการอันสุดซึ้งของพระเจ้า ได้ดึงผมมาชิดใกล้ จนจมหายเข้าไปในพระองค์" เมื่อผมยอมทำตามใจพระเจ้า และจิตใจแช่มชื่นในการถวายเกียรติให้กับพระองค์​ เมื่อนั้น พระเจ้าก็จะรีบเร่งให้ในสิ่งที่ใจผมอยากได้ และยังอวยพรให้ผมติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราและผู้ประทานของขวัญอันเลิศทุกสิ่ง ขอบคุณที่พระองค์เฝ้าคอยที่จะอวยพรข้าพเจ้า และเทความเมตตาอันอุดมมาสู่ข้าพเจ้า โปรดสัมผัสใจของข้าพเจ้าให้อยากทำตามใจพระองค์ และขอให้พระองค์ช่วยให้มันสำเร็จดังตั้งใจเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น