ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่อยากเชื่อเลยว่า พระเจ้ารักเรามากในฐานะลูกที่พระองค์ได้เลือกมาและทำให้บริสุทธิ์ มิน่าละ พระเจ้าถึงได้เรียกร้องให้เราสวมใส่ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้ำใจ ความถ่อมตน ความสุภาพอ่อนโยน และความอดทน คิดดูดีๆนะว่า พระบิดาของเราต้องใช้คุณสมบัติเหล่านี้กับเราบ่อยแค่ไหน แล้วเราจะไม่ยอมใช้สิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับเราอย่างเหลือเฟือนี้กับคนอื่นๆ เลยหรือ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ขอบคุณที่ตีค่าข้าพเจ้าสูงลิ่ว ซึ่งข้าพเจ้าก็รู้ตัวเองดีว่ายังมีข้อบกพร่องหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นดั่งใจพระองค์ และพระองค์ก็มีเหตุผลมากมายที่จะไม่เลือกข้าพเจ้ามาเป็นลูกที่รักและบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ แต่พระองค์ก็ยังรักข้าพเจ้าอย่างท่วมท้นและตีค่าข้าพเจ้าซะสูงลิ่ว ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจมาก โปรดทำงานในตัวข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น จะได้นำเกียรติยศมาสู่พระองค์ ไม่ใช่สู่ตัวข้าพเจ้าเอง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น