ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราเป็นของพระคริสต์ เราย่อมรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเรา (โรม 8:9; 1 โครินธ์ 6:19-20). เพราะการสถิตอยู่ของพระวิญญาณ ทำให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตนิรันดร์ พระวิญญาณคือเครื่องมัดจำที่รับรองว่าอนาคตของเราอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอน (2 โครินธ์ 1:21-22; 5:5) ยิ่งไปกว่านั้น แม้ในขณะนี้ที่เรามีชีวิตเพื่อพระคริสต์ พระวิญญาณก็ให้ชีวิตกับร่างกายนี้ของเรา เพื่อเราจะได้ใช้มันในการถวายเกียรติให้กับพระเจ้า(โรมัน 12:01)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดขับเคลื่อนกายนี้ของข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ แถมยังสะท้อนภาพลักษณ์และความเมตตาของพระองค์ออกมาอีกด้วย ข้าแต่พระบิดา ขอถวายเกียรติแด่พระองค์ สำหรับการสถิตอยู่และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวข้าพเจ้าลูกของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change