ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่มีความคิดที่น่าสนใจและน่าหลงใหลมากมายจากประโยคสั้นๆ นี้ แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่จับจิตจับใจผมคือ "...เพื่อพวกเขาจะได้อยู่กับพระองค์ ..." ข้อนี้ทำให้ผมนึกขึ้นได้ถึงข้อความหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งในหนังสือกิจการ 4:13 ที่ว่า "พวกเขาต่างก็นึกขึ้นมาได้ว่า เปโตรและยอห์นเคยอยู่กับพระเยซูมาก่อน " ผมรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ "อยู่กับ" พระเยซูเหมือนกับที่ศิษย์เอกทั้งสิบสองคนนี้อยู่ แต่เราก็มีหนังสือแห่งข่าวดีถึงสี่เล่ม ที่เล่าเรื่องราวของพระเยซูให้เรารู้ นานแค่ไหนแล้วที่คุณได้นั่งลงอ่านหนังสือแห่งข่าวดีจนจบเล่มในคราวเดียว นานแค่ไหนแล้วที่คุณได้อ่านหนังสือแห่งข่าวดี แล้วได้ขอให้พระเยซูช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้น ทำไมไม่ลองใช้เวลากับพระเยซูในสัปดาห์นี้ดูล่ะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับข่าวดีที่เล่าเรื่องราวของพระบุตรของพระองค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้ใช้เวลามากกว่านี้ที่จะทำความรู้จักกับพระเยซู ข้าพเจ้าตั้งใจใหม่ที่จะแสวงหาพระบุตรของพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้า ที่จะสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตอยู่ของพระบุตร และมีความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระบุตรมากขึ้นด้วย อธิษฐานในนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น