ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายๆ ความคิดที่น่าสนใจจากประโยคสั้นๆ นี้ แต่มีอยู่ข้อความหนึ่งที่อยู่ในใจผมคือ "...เพื่อจะได้มาอยู่กับพระองค์ ..." ผมนึกถึงข้อความจากหนังสือกิจการ 4:13 "พวกเขาต่างก็นึกขึ้นมาได้ว่า เปโตรและยอห์นเคยอยู่กับพระเยซูมาก่อน " ผมรู้ว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถอยู่กับพระเยซูในแบบที่ศษย์เอกทั้ง 12 คนอยู่ได้ แต่เรามีหนังสือพระกิตติคุณที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูได้ เมื่อไหร่คือครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งลงและอ่านหนังสือพระกิตติคุณเล่มใดเล่มหนึ่งทีเดียวจบเล่ม เมื่อไหร่คือครั้งสุดท้ายที่คุณอ่านหนังสือพระกิตติคุณแล้วคุณขอให้พระเยซูช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้น ทำไมไม่ลองใช้เวลากับพระเยซูในสัปดาห์นี้ดูล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคัมภีร์ ขอบพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวดีที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของพระบุตรของพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ที่ไม่ใช้เวลาทำความรู้จักพระเยซูมากขึ้น ข้าพระองค์ขอยึดมั่นที่จะแสวงหาพระบุตรของพระองค์อีกครั้ง ขอพระองค์อวยพร ที่ข้าพระองค์จะสัมผัสได้ถึงการทรงอยู่ของพระบุตร และมีความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระบุตรมากขึ้นด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น