ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้ทำให้ผมอยากจะร้องไห้ออกมาให้กับพระเจ้า: "พระเจ้า ช่วยทำให้เรากลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมด้วยเถิด ขอทรงฟื้นใจเรา ช่วยเรา คนของพระองค์ ผู้ที่ไม่มีความรู้สึกอัศจรรย์ใจ ช่วยฟื้นใจที่เหี่ยวแห้งของเรา ขอทรงช่วยชีวิตเราให้ถึงความบริบูรณ์ ขอทรงช่วยเราให้อยู่กับพระองค์ โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่" แม้ว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่จะเสียความรู้สึกอัศจรรย์ใจ และแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีใจแห้งเหี่ยว แต่เราทุกคนต้องการให้พระเจ้าอยู่ด้วย ให้พระสิริของพระเจ้าส่องแสงลงมาที่พวกเราและฟื้นฟูเรา!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสร้างสิ่งใหม่ๆ บางครั้งข้าพระองค์รุ้สึกแก่และเหนื่อย; จิตวิญญาณของข้าพระองค์เบื่อจากการต่อสู้ ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์อยู่ด้วยและทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็ง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะอยู่เคียงข้างพระองค์ และให้พระสิริของพระองค์มีชีวิตในตัวข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์เพื่อความรักของพระองค์ และแบ่งปันกับคนอื่นๆ ผ่านข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์เพื่อความชอบธรรมของพระองค์ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นลักษณะของพระองค์ในตัวข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ไม่เพียงแต่ข้าพระองค์เท่านั้น แต่ขอทรงช่วยทุกคนที่ร้องออกพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพื่อให้โลกเห็นพระองค์ในตัวเรา และมารู้จักพระคุณแห่งการช่วยเหลือของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น