ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้ามีคนพูดว่า"ผมอยากเห็นคำเทศนามากกว่าที่จะได้ยิน" ผมไม่รู้สึกเจ็บปวดกับคำว่า "อยากเห็นคำเทศนา" แต่ผมเจ็บปวดเพราะหลายคนไม่ได้"ทำ"ในสิ่งที่ตนเองเป็นคนสอน ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะผู้นำ หรือเพื่อน พ่อแม่ หรือในสถานะตำแหน่งใดๆ ก็ตามที่มีอำนาจ สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลอันดับแรกเลยก็คือ การใช้ชีวิตของเรา คุณทำในสิ่งที่คุณ "สอน" คนอื่นหรือเปล่า คนที่อยากจะมีส่วนในชีวิตผู้อื่นให้ได้รับความรอดต้องใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง เพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้องได้ยินได้เห็นข้อความที่สอนนั้นก่อนที่จะนำมาใช้ในชีวิตของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ขอทรงเตรียมข้าพระองค์ให้พร้อมสำหรับงานของพระองค์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ใช้ชีวิตที่เหมาะสมให้ผู้อื่นเอาเป็นแบบอย่าง และนำพวกเขามาถึงองค์พระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าไม่มีอำนาจและพระคุณที่เปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์จะทำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น