ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผมอยากเห็นคำเทศนามากกว่าที่จะได้ยินมัน" ผมไม่รู้สึกหงุดหงิดกับคำพูดที่ว่า "อยากเห็นคำเทศนา" แต่จะรู้สึกหงุดหงิด เพราะพวกเราชอบ "เทศแต่ไม่ทำตามนั้น" ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ พ่อแม่ หรือตำแหน่งใดๆที่มีอำนาจ สิ่งที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อถือเราเป็นอันดับแรกเลย คือชีวิตของเรา คือคุณทำตามสิ่งที่คุณ "เทศน์" หรือเปล่า ทุกคนที่อยากมีส่วนช่วยให้คนอื่นมาถึงความรอด ต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ทำไมนะหรือ ก็เพราะคนส่วนใหญ่ต้องได้ยินได้เห็นเราทำตามสิ่งที่เราสอนก่อน ถึงจะยอมรับมัน

Thoughts on Today's Verse...

Some critics of preaching and preachers say, "I would rather see a sermon any day than hear one." I'm not distressed because people want to "see a sermon," but because some who preach don't "practice what they preach." Their hypocrisy discredits the message of Christ in the ears of our critics. As leaders — whether as friends, parents, or in positions of authority — our primary tool of influence should be our life of faithfulness, character, and compassion. Do you practice what you "preach"? All of us who seek to influence others redemptively, MUST! Why? Because most folks need to both hear and see the message before it becomes a part of them.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า โปรดเตรียมข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าเหมาะสมกับงานของพระองค์ด้วยเถิด พระบิดาที่รัก โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าที่จะใช้ชีวิตที่คู่ควรกับการเลียนแบบ และนำคนอื่นๆมาถึงพระเยซูด้วย ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะทำสองสิ่งนี้ได้ ถ้าปราศจากฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระองค์ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Lord God Almighty, please forgive me, equip me, and make me fit for your service. Please help me, dear Father, as I try to live a life worth imitating and to lead others to Jesus. I know I can't do either of those without your power and grace transforming my life. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 3:17

ความคิดเห็น