ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผมอยากเห็นคำเทศนามากกว่าที่จะได้ยินมัน" ผมไม่รู้สึกหงุดหงิดกับคำพูดที่ว่า "อยากเห็นคำเทศนา" แต่จะรู้สึกหงุดหงิด เพราะพวกเราชอบ "เทศแต่ไม่ทำตามนั้น" ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ พ่อแม่ หรือตำแหน่งใดๆที่มีอำนาจ สิ่งที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อถือเราเป็นอันดับแรกเลย คือชีวิตของเรา คือคุณทำตามสิ่งที่คุณ "เทศน์" หรือเปล่า ทุกคนที่อยากมีส่วนช่วยให้คนอื่นมาถึงความรอด ต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ทำไมนะหรือ ก็เพราะคนส่วนใหญ่ต้องได้ยินได้เห็นเราทำตามสิ่งที่เราสอนก่อน ถึงจะยอมรับมัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า โปรดเตรียมข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าเหมาะสมกับงานของพระองค์ด้วยเถิด พระบิดาที่รัก โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าที่จะใช้ชีวิตที่คู่ควรกับการเลียนแบบ และนำคนอื่นๆมาถึงพระเยซูด้วย ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะทำสองสิ่งนี้ได้ ถ้าปราศจากฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระองค์ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น